Assessment

 • DiSC, assessment

   

  Veel mensen reageren anders onder extreme druk dan in het dagelijks leven. Door het DiSC Assessment krijgt u een beter zicht op uw vermoedelijke gedrag als u onder druk komt te staan. U ontdekt uw kwaliteiten en voor welke valkuilen u moet oppassen.
  DiSC heeft internationale erkenning vanwege haar nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

 • Risk Assessments

   

  Sommige risico's zijn te verlagen door een buitstaander met verstand van zaken uw bedrijf en werkomgeving te laten bekijken om de risico's te inventariseren. Dikwijls bezoeken wij in binnen en buitenland bedrijven om vooraf in te schatten waar het mis zou kunnen gaan en om mee te denken in risicoverlagende strategieën.

 • Training

 • Motiverende gesprekstechnieken

   

  Veel mensen reageren anders onder extreme druk dan in het dagelijks leven. Door het DiSC Assessment krijgt u een beter zicht op uw vermoedelijke gedrag als u onder druk komt te staan. U ontdekt uw kwaliteiten en voor welke valkuilen u moet oppassen.
  DiSC heeft internationale erkenning vanwege haar nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

 • Psychopathologie

   

  In diverse werkcontexten worden mensen geconfronteerd met mensen die "anders"zijn. Ze denken anders, beleven anders en gedragen zich anders. Dikwijls zijn dit symptomen van een psychische aandoening. In deze driedaagse training, worden veel voorkomende aandoeningen besproken en worden u handvatten gegeven hoe u adequaat met deze mensen en eventuele conflicten kunt omgaan.

 • Risico management training

   

  De meeste winst is te halen in de preventie. In deze workshop veiligheidsbewustzijn wordt aangeleerd hoe risicovolle situaties herkend kunnen worden en worden een aantal strategieën aangeleerd om adequaat hiermee om te gaan zodat het niet escaleert, of u voorbereid bent op de escalatie.

 • Omgaan met agressie en geweld

   

  Een training om zo adequaat met agressieve of geweldssituaties om te gaan. De nadruk ligt op het grip houden op uzelf en het bewust deëscalerend handelen. Daarnaast wordt specifiek gekeken welke strategieën in uw werkcontext het meest adequaat zijn.

 • Overvaltraining

   

  In deze training worden handvatten geboden om voor een overvaller een niet aantrekkelijke plaats te zijn en wordt geleerd hoe adequaat gehandeld kan worden tijdens en na een eventuele overvalssituatie.

 • Hostage survival training

   

  Een training voor bedrijven/ organisaties met een verhoogde kans op een eventuele ontvoering of gijzeling. Er wordt geleerd hoe dit risico zo laag mogelijk gehouden kan worden en welk gedrag de beste overlevingskansen biedt tijdens de verschillende fasen van een eventuele ontvoering. Deze training is internationaal getoetst en erkend en geaccrediteerd door 's werelds grootste verzekeraar tegen dit risico.

 • Consultancy

 • Risico inventarisatie

   

  Het bezoeken van uw bedrijf of organisatie en het zoeken naar zaken of situaties die risico's opleveren. Dit om u de mogelijkheid te bieden vooraf te bedenken hoe u hiermee wilt omgaan. Indien gewenst adviseren wij in verbeteringen en aanpassingen van de werkwijze of werkomgeving.

 • Advisering Risk management

   

  Het managen van een langer durende agressie of geweldsincident is een specialistische vaardigheid, waarbij meerdere processen tegelijkertijd goed gemanaged moeten worden. Lavacon ondersteun crisismanagement teams in dergelijke situaties in te volgen strategieën en ondersteunt crisismanagement om overzicht te houden in de chaotische situatie.

 • Opvang

   

  Goede opvang na een schokkende gebeurtenis is van essentieel belang. Lavacon biedt ondersteuning in het bieden van opvang en desgewenst organiseren wij de slachtoffer opvang voor u.