Support

In een samenleving met een toenemend geweldsniveau, wil Lavacon mensen trainen, adviseren en ondersteunen, zodat mensen, organisaties en bedrijven minder kwetsbaar zijn. Lavacon traint in het adequaat omgaan met agressieve of geweldssituaties en adviseert tijdens crisissituaties.