Introductie

Lavacon is een kleine organisatie met twee vaste krachten die samenwerken met een netwerk van experts op verschillende gebieden.

Hoewel we veel trainen in het omgaan met agressie en geweld hebben we gekozen om onszelf geen trainingsbureau te noemen. Immers willen we niet een standaard show afdraaien, maar met iedere opdrachtgever betrokken zoeken naar passend maatwerk. Wij zijn pas tevreden als ons werk iets oplevert bij de opdrachtgever, waardoor mensen beter/gezonder/professioneler kunnen blijven functioneren.

Dikwijls wordt dit bereikt door training, soms door langduriger coachen of een consultancy opdracht om bepaalde noodscenario's goed uit te werken.

Vertrouwen, betrouwbaarheid en mensgerichtheid zijn daarbij voor ons kernwoorden. Ook beseffen we dat hoe goed u zich ook voorbereid en hoe goed uw mensen getraind zijn bepaalde situaties risicovol blijven.

Regelmatig worden we benadert door klanten die onlangs een agressie of geweldsincident hebben meegemaakt. Unaniem bedankt men voor de training en geeft men aan door de training meer grip te hebben gehouden op zichzelf en bewuster heeft kunnen handelen in de situatie. Hoewel de incidenten altijd onprettig zijn, bleef de impact beperkt en kan men blijven functioneren.